Karneval for 5.-åringer

Karneval for 5.-åringer

14.01.2020

Karneval for 5.-åringer

Vel møtt til karneval i Snarøya kirke. 

Alle barn i 2015-kullet er varmt velkomne til karneval i Snarøya kirke. Vi begynner med samling mandag 3. februar kl. 17-18
i menighetshuset på Kilentunet (Kilenveien 55) - inngang oppe. Der får barna lære om fastelaven, spise pølser og drikke saft, synge og høre en fortelling fra Bibelen. Foresatte og søsken er også velkomne på denne samlingen. Barna kan kle seg ut om de ønsker det.

Påmelding til samlingen  

Søndag 9. februar er det høy tid å lete frem karnevalskostymet og komme til Snarøya kirke! Familie, faddere og venner er også velkomne på karnevalsgudstjeneste klokken 11. Da skal det være gudstjeneste for små og store og vi skal synge noen av sangene vi har øvd på under samlinga. I tillegg blir det piñata for barna på kirkekaffen! 

Det er ikke påmelding til gudstjenesten. 

Arrangementet er gratis og en del i trosopplæringen i Fornebulandet menighet. 

Kontakt: Menighetspedagog Tor Olav Gauksås