Gjør noe for andre


Å tilhøre et fellesskap er gull verdt. Kirken kan være et slikt fellesskap, enten du er der sjelden eller ofte. Men fellesskapet trenger ildsjeler og dugnadsånd. 

Både det å inngå i en større sammenheng og å gjøre noe for andre er godt for oss – i tillegg til at det er godt for andre! Det finnes mange måter å ta del i og å bidra til Fornebulandet fellesskap på. Du er herved invitert og oppfordret til å lage middag på Superonsdag, sitte i Menighetsrådet, være med på dugnad for å stelle rundt kirken, delta på gudstjenester, være nattevakt på «Lys Våken» når 11-åringene sover i kirken, synge på salmekvelder, fremsnakke gode tiltak og fellesskap, eller gi en gave som er med på å sikre at vi kan fortsette å invitere bredt til aktiviteter med lav terskel – som for eksempel rimelige familiemiddager på Superonsdag.

Vil du bidra til noe meningsfullt? Kirken arrangerer masse gode tiltak for barn og familier, tilbyr et trygt miljø for ungdom, har gudstjenester og konserter. Alt dette er ikke mulig uten frivillige medarbeidere og gaver. Hvis vi glemte å nevne et fellesskap som passer deg, er vi interesserte i å skape et slikt fellesskap – gjerne sammen med deg. Ta kontakt med Siri (diakon) for en hyggelig og uforpliktende prat om hvor du passer inn i fellesskapet.