Diakoni


Diakoni er evangelium omsatt i handling. Det er nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 

I Fornebulandet menighet gjennomsyrer diakonien alt vi gjør. Vi ønsker å være en positiv del av nærmiljøet for mennesker i alle aldre. Vi tar en aktiv del i det som skjer i sognet, og prøver å skape meningsfulle møtepunkter.