Menighetens gatebarnprosjekt i Etiopia (knyttet til organisasjonen Gatefolket)


Gatefolket er en uavhengig stiftelse med formål å støtte arbeid blant gatebarn i Etiopia. Alt arbeid skjer i samarbeid og forståelse med de etiopiske organisasjonene Bright Star, Win Souls for God og Hope for Children. Disse organisasjonene har sitt utspring i den evangeliske Mekane Yesu kirken i Etiopia, som norsk og svensk misjon har vært med å bygge opp de siste 60 årene.

 

Litt om arbeidet blant gatefolk: 

Hver eneste dag er det sang, andakt og bønn ved  hovedkontor og  kontaktsenter i byen. Det serveres frokost eller lunch, og alle som ønsker det får personlig oppfølging. Gatefolket har egne bibelklasser. Det er egne rehabiliteringsprogrammer for unge kriminelle og prostituerte. WSG-lederene regner med at de har hjulpet om lag 25000 barn og unge med utdanning, helsestell og tilbakeføring til et verdig liv siden organisasjonen startet i 1997.

Skolegang er forebyggende arbeid for å hindre at flere barn havner på gata. Barn fra de fattigste familiene får gratis førskole og grunnskoleutdanning. Barna får uniformer, skolemateriell og mat, i tillegg til helsetilsyn for hele sin familie. Norske faddere har gjennom Gatefolket tatt ansvar for 420 av de totalt 1.100 elevene som nå går ved våre skoler og offentlige skoler i Addis Abeba. Vi driver også et eget helseprogram for de aller fattigste. 

Gatebarn og voksne får tilbud om hjelp til utdannelse og å skaffe seg en jobb. 

 

Utdrag fra «Gateliv» av Odd Borgerstrand: 

10 fattige ungdommer med en visjon om å dele sitt brød med de som ikke en gang har smuler.  Gatebarna i Etiopias hovedstad Addis Abeba blir betraktet som søppel. 

Jeg sitter sammen med Gizachew Ayka i flere dager for å danne meg et bilde av de entusiastiske ungdommene og av det som har skjedd innen Win Souls for God siden starten i mai 1997. Mitt første spørsmål er hvorfor denne ungdomsgjengen på 10 startet sin egen organisasjon?
-Når du har hørt om vår barndom og vår ungdomstid forstår du sikkert hvorfor vi måtte starte WSG, svarer Gizachew.

-Vi har alle opplevd en vanskelig barndom, og når vi ser barn og unge som lever uten håp, kan vi ikke bare sitte der og se på hva som skjer.
Vi måtte ta opp kampen mot fattigdommen og alt det vonde som vi så rundt oss
Som barn er vi ikke i stand til å skjønne om vi har et problem, men når vi blir eldre så forstår vi mer av den virkeligheten vi lever i. Dersom ingen gjør noe forblir problemet i samfunnet, og det vil vokse seg enda større.

De aller fleste betrakter gatefolket som et problem. De er mennesker som lever utenfor det etablerte samfunn. De er kriminelle og de kan være farlige. Likevel var det ingen som tok fatt i oppgaven, kanskje fordi den var for stor og for farlig.
Dette kunne ikke vi unge i vår kirke akseptere. Vi måtte ut og snakke med dem.  Se hvordan de hadde det. For å være ærlig fikk vi sjokk da vi møtte dem.

Men midt i elendigheten hadde vi også mange gode opplevelser. Gatefolket var først forundret, deretter glade for at noen fornedret seg til å snakke med dem og spørre dem om de ønsket hjelp til å komme bort fra gata.
Jeg er overbevist om at disse menneskene kan bli en ressurs dersom vi tar dem på alvor.  Jeg tror ingen av dem egentlig ønsker å være på gata. De er der fordi samfunnet har sviktet og de er tvunget ut av forskjellige grunner.


Bønn preger ungdommene i Win Souls for God. En skandinav kan bli flau når vi ser hvor viktig dette er for WSG-medarbeidere. Kanskje bønnen er en slags livsforsikring i dette arbeidet?
-Ja, sier Gizachew. Du kan gjerne si det slik, men i tillegg ber vi også om at Gud må åpne hjertene til gatefolket, slik at de forstår hva vi sier til dem.
Hvis vi går ut til nye områder er det alltid noen som danner en bønnegruppe for oss mens vi er ute i det som kan være et farlig område. Da kjenner vi på tryggheten og vi stoler på Guds løfter om å bevare oss gjennom kvelden og natten.

 

BLI FADDER: Som fadder gir du et barn fra de fattigste hjemmene i Addis Abeba muligheten til utdanning og en trygg oppvekst.

For mer informasjon: www.gatefolket.no 

 

Tilbake