Dåp, vielse og gravferd i koronatid


Nå åpner påmelding til dåp, med kun familie og to faddere til stede og vielse med med brudepar og forlovere. (Opdatert 25.11.2020)

Dåp og vielser i koronatid

 Vielser og dåp kan gjennomføres uten kirkegjengere. Det betyr:

  • Dåp kan gjennomføres med barn, foreldre og to faddere tilstede. Booke dåp her.
  • Vielse kan gjennomføres med brudepar og forlovere.

Spørsmål rettes til Kirketorget på tel: 67 500 500 eller epost:  kirketorget.baerum@kirken.no

 

Gravferd i koronatid

I tråd med de seneste reglene fra Bærum kommune og smittevernveiledern for Den norske kirke kan gravferd arrangeres med inntil 50 deltagere til stede. Dette gjelder under forutsetning at deltakere bruker munnbind og holder 1 meter avstand, medlemmer i samme husstand unntatt. 

Bærum kommune skriver:

"Begravelsesseremonier kan gjennomføres i kirkene med inntil 50 deltakere fordi vi har gjort unntak fra det lokale kravet om fastmonterte seter for disse. Ved minnestund etter begravelse kan det være inntil 10 personer til stede."

 

Smittevern i kirken

For din sikkerhet:

  • Hold 2 meter avstand til andre deltagere og bruk munnbind. Kravet gjelder ikke personer i samme husstand. Vi som jobber i kirken vil se til at det ikke oppstår trengsel. Vi vil også arrangere kirkerommet slik at to meter avstand kan holdes i alle retninger.  
  • Det vil være håndsprit tilgjengelig i kirken, blant annet ved inngangspartiet, altaret og talerstolen.
  • Forsterket renhold foretas etter alle aktiviteter i kirken. 
  • Kirkegjengere oppfordres så vidt mulig å komme til kirken til fots, på sykkel eller med bil for å unngå bruk av offentlig transport.

 

Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
Du må ikke komme i kirken hvis:

  • Du har symtomer på luftveisinfeksjon
  • Du er i karantene
  • Du kan være smittet med korona

Kirkene i Bærum følger nasjonale retningslinjer for smittevern i kirker. Dette kan du lese mer om her

Bilde: Dåp i Fenstad kirke i Nes, når korona preget hele verden. Rengjøring av kontaktpunkter som døpefont, kirkebenk og dørhåndtak mellom de to dåpene som ble gjennomført. Presten er Bjørg Elisabeth Oserud, mor til dåpsbarn Sofie heter Julie Ruud-Røhne.
Fotograf: Bo Mathisen

Tilbake