Pasjonsandakt 6


Denne sjette og siste pasjonsandakten i fastetiden 2021 kommer fra Snarøya kirke.

Tekstlesning: Ingeborg Aadland. Andakt ved sokneprest Thomas Wagle.

Ingeborg Aadland og Thröstur Eiriksson fremfører arien "Aus Liebe will mein Heiland sterben" fra Matteuspasjonen av J.S. Bach.

 

 

 


 

 

 


 

Tilbake