Langfredagsandakt fra Snarøya kirke


Vet du hva som skjedde langfredag?

Opplev lidelsesfortellingen og hør vakker musikk fra Händels Messias og salme, av sopran Ingeborg Aadland og pianist Per Karang.

Tilbake