Helgebønn på Aposteldagen


Da Høvik kirke er sommerstengt har vi fellesgudstjenester med Fornebulandet og Høvik i Snarøya kirke. Og vi legger også ut i hele sommer helgebønn fra Høvik kirke.

"Kall oss til å være dine vitner i verden", ber vi i dagens bønn på aposteldagen. Helgebønnen er ved sokneprest Trygve Rø og kantor Thröstur Eiriksson 

 


 

Tilbake