Velkommen til menighetsmøte i Snarøya kirke


Onsdag 29. september kl. 20.00 arrangerer vi menighetsmøte i forbindelse med revidering av gudstjenesteliturgien. Vi håper å se deg på denne spennende samtalen!

 

Menighetsrådet, i samarbeid med gudstjenesteutvalget, vil presentere nytt forslag til liturgi for de ulike type gudstjenestene i Fornebulandet menighet: Høymesse og Gudstjeneste for små og store. Hele menigheten inviteres til en samtale for å drøfte dette forslaget.

Gudstjenesteutvalget har revidert dagens liturgier som ble innført 1.advent 2012.

Kirkemøtet i 2017 vedtok ordning for liturgisk musikk og ny gjeldende dåpsgudstjenesteliturgi. I 2019 vedtok kirkemøte så en justert ordning for hovedgudstjeneste (Se vedlegget KM 2019  Vedtatt Ordning for hovedgudstjenesten ). 

Hver menighet skal ut fra dette utforme sin lokale grunnordning. Dette har gudstjenesteutvalget arbeidet med i lang tid, og det er dette forslaget som nå legges fram for menighetsmøtet til drøfting og innspill før menighetsrådet vedtar menighetens forslag som sendes tjenestevei til biskopen før 15/10-21.

Gudstjenesteutvalgets forslag til ny hovedliturgi er samlet i 3 dokumenter: Ordning for hovedgudstjeneste gudstjeneste for små og store, ordning for hovedgudstjeneste høymesse og forslag til liturgisk musikk for ny hovedgudstjeneste. I det siste dokumentet er det linker til all musikken slik at man kan få hørt musikken før man møtes på menighetsmøtet.  

Dokumentene finner du ved å trykke på linkene under:

Gudstjenesteutvalgets forslag til liturgisk musikk for ny hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste, gudstjeneste for små og store Fornebulandet menighet 2021

Ordning for hovedgudstjeneste, høymesse Fornebulandet menighet 2021

 

 

Tilbake