Samtaletilbud på Fornebu Gjenbruk


Prest, diakon eller kateket på besøk i sofaen på Gjenbruket

Våren 2023 vil Thomas, Ruth Ingeborg, Tor Olav eller Siri sitte i sofaen på Fornebu Gjenbruk. Vi er tilgjengelige i følgende tidspunkt:

Onsdag 11. januar kl. 13-14

Fredag 20. januar kl. 12-13

Tirsdag 24. januar kl. 12-13

Mandag 6. februar kl. 12-13

Fredag 10. februar kl. 12-13

Onsdag 15. februar kl. 13-14

Onsdag 8. mars kl. 13-14

Mandag 13. mars kl. 12-13

Tirsdag 21. mars kl. 12-13

Mandag 27. mars kl. 13-14

Tilbake