Søndagsskole


Vi har søndagsskole under gudstjenesten én søndag i måneden, og neste gang er 18. juni. Da er det sommerfestgudstjeneste, og alle barn er velkomne til å være med!

En søndag i måneden inviterer vi alle barn til søndagsskole klokken 11.00, samtidig som det er gudstjeneste. I underetasjen i Snarøya kirke blir det lek, sang og bibelfortelling. Første samling er 22. januar under vintermessen – vi lover ikke mer enn god stemning, dyktige og snille søndagsskolelærere og utekirkekaffe med kakao og aking! Andre datoer med søndagsskole: 05.02, 05.03, 30.04, 14.05 og 18.06.

Ta kontakt med Hanna (menighetspedagog) hvis du ønsker mer informasjon.

ht447@kirken.no | 40442194

Tilbake