Pusterom: kveldsbønn med enkel liturgi


Vel møtt til Pusterom i Snarøya kirke -tirsdag 25. januar 2022 kl 20

 

Pusterom er en samling i Snarøya kirke siste tirsdag i måneden kl 20-21 (ikke i desember, juni og juli). Samlingen starter med en samtale om kommende søndags prekentekst og fortsetter med en kveldsliturgi/tidebønn. Denne inneholder tid til stillhet og bønn, skriving av bønnelapper (som brennes etterpå), lystenning og noen fellessanger. Vi sitter i en ring foran i kirkerommet. Hvis du heller vil sitte for deg selv i kirkebenken kan du gjøre det.

Velkommen!

Kontakt: Arvid Kopperdal

Foto: Jarl Smith/Unsplash

Tilbake