Les søndagens preken da vi markerte skaperverkets dag


I dag feiret vi Skaperverkets søndag i Snarøya kirke. Både prestene, diakonen, kateketene, menighetspedagogen, kantor, kirketjenere og mange frivillige har jobbet sammen for en fin gudstjeneste med hyggelig kirkekaffe etterpå.

Selv om det vil være gudstjenester i Snarøya kirke også i sommer, så benytter vi nå anledningen til å ønske alle en riktig deilig sommer!

Og her kommer prekenen som diakon Siri holdt i dag:

Markusevangeliet kap 6, 35-44:

Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36 Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» 37 Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» 38 «Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» 39 Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. 40 Og de slo seg ned, rekke ved rekke – noen på hundre og noen på femti. 41 Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. 42 Og alle spiste og ble mette. 43 Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. 44 Det var fem tusen menn som hadde spist.

Preken

Siden det er korona så har vi ikke lov til å ha tegnebord bakerst i kirken som vi pleier. Derfor har jeg laget en liten bok til dere som dere skal få av meg, sammen med noen fargeblyanter. Og bildene i denne boka handler litt om det vi har hørt om i historien om Jesus i dag. Dere kan godt tegne nå hvis dere vil, eller så kan dere ta den med dere etterpå. Og hvis det er noen voksne som har lyst på, så kan dere også få!

Er det ikke ganske utrolig dere? At selv om disiplene til Jesus bare fikk samlet inn 5 brød og to fisker så var det allikevel MASSE mat til overs etter at over 5000 mennesker hadde spist seg mette? Men det må ha føltes ganske kjipt for de, Jesus sier at de skal ordne så alle de som var der skulle få mat. Og alt de klarte å finne var disse 5 brødene og 2 fiskene. De må jo ha tenkt at det ikke kom til å bli nok til alle sammen. Disiplenes situasjon var ikke så ulik situasjonen slik den er i verden i dag. Vi i Norge har våre ressurser, vi har vårt forbruk. Vi har nok til oss selv, og lever godt. Samtidig, dersom alle i verden skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig nordmann, er ikke jorden nok. Tre og en halv jordklode måtte vi hatt da.

Det sies ofte at det virkelige underet i Markusfortellingen ikke er hvordan fem brød og to fisk kan mette fem tusen. Det virkelige underet er hvordan Jesus får over femtusen sultne mennesker til å sette seg rolig ned for å dele det lille de har.

Jesus ber også oss nå, som da, om å samle sammen det vi har, sette oss ned, få oversikten, og i felleskap dele. Vi skal dele ressurser. Vi skal dele byrder. Og sammen skal vi finne troen på at vi kan klare dette sammen.

Mahatma Gandhi sa engang, at jorden har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet. I dag må vi spørre oss: vil jeg være forvalter eller snylter på jorden? Vil jeg høste av naturen, eller tære på den? Vi mennesker er skapt med kunnskap og fornuft. Med denne kunnskapen kommer det også et ansvar. Et ansvar for å passe på det Gud har skapt. Både mennesker, dyr, naturen ja HELE skaperverket.

Brødunderet kan også skje i vår tid. La oss dele vår jord og våre ressurser. Så blir det opp til den enkeltes gode skjønn og forstand å bidra på en god og konstruktiv måte. La oss heller ikke glemme at Jesus velsignet den gang, og at det ble nok til alle. Måtte han, vår Herre, velsigne vår jord også i dag

Eivind Skeie og Finn Wagles hustavle er fin. Den både utfordrer, ansvarliggjør og inspirerer på én og samme tid. Og jeg har lyst til å lese den for dere nå.

H U S T A V L E

ROPET FRA EN SÅRET JORD
Menneske, du som har kunnskap om godt og ondt:
Livet er truet, ta ditt ansvar!

OPPDAG HELHETEN
Jorden er et vev uten sømmer
som ingen har rett til å rive i stykker.

SANS HELLIGHETEN
En hellig duft hviler over alt som er til.
Livet skal verdsettes, vernes og elskes.

GLED DEG OVER SKJØNNHETEN
Skaperverket eier sin egen rikdom.
Ingen ting er bare råvarer.
Jordens gaver skal forvaltes med hengivenhet og takk.

DYRK SAMMENHENGEN
Ditt liv er innfelt i jordens liv.
Alt er gitt deg til låns.
Alt skal du overlate til dem som følger etter.

KJEMP FOR RETTFERDIGHETEN
Moder jord har nok til alles behov,
Men ikke til alles grådighet.
Misforholdet mellom fattig og rik
er forakt for menneskeverdet.

LEV I FORSONINGEN
Menneske, du som har makt til å ødelegge jordens vev:
Du er kalt til et liv i forsoning!

(Finn Wagle / Eyvind Skeie)

La oss be:
Jesus Kristus, du som ikke gjør forskjell på folk, gjør oss mer lik deg. Gi oss visdom og vilje til å dele. La grådigheten gi tapt for rettferd, og gi oss mot til å dele vårt daglige brød med hverandre. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var og er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet.

Tilbake