Vår 2024

Trykk her for å lese semesterprogrammet og få en oversikt over hva som skjer i menigheten. Det er også mulig å få et fysisk eksemplar i kir...

Les mer

 

Sorggrupper i Bærum

Et sted å samtale om sorg og savn. Et tilbud fra menighetene i Bærum prosti.

Les mer

 

Flerbrukshus med kirkerom - innspillsmøte 10. mars

Politikerne har vedtatt at det skal bygges et flerbrukshus med kirkerom på tomta rett ved Fornebu S, og kommunen har bedt kirken om å melde...

Les mer

 

Mie spiller

Her er det mulig å høre Mie spille både i Snarøya kirke og i Symphony Hall i Birmingham

Les mer

 

Pusterom 🕯🙏

Vel møtt til Pusterom og enkel kveldsbønn i Snarøya kirke tirsdag 30. april 2024 kl. 20.00. Kveldsmat fra kl. 19.00.

Les mer

 

Julehilsen 🔔⛪💞

”Det skjedde ikke i Betlehem…” Slik starter et tankevekkende dikt av den norske forfatteren og dikteren Finn Bjørnseth.

Les mer

 

Kirkevalget 2023 - resultater

Kirkevalget er over, og vi har fått resultatene. Gratulerer med valget, og vi gleder oss til å samarbeid med det nye Menighetsrådet!

Les mer

 

Høst 2023

Trykk her for å lese semesterprogrammet og få en oversikt over hva som skjer i menigheten. Det er også mulig å få et fysisk eksemplar i kir...

Les mer

 

Ny kantor til Fornebulandet!

Vi i Fornebulandet menighet er veldig stolte og glade over å ha fått ny kantor! Fra 1. september begynner Mie Othelie Berg som kantor hos o...

Les mer

 

Samtaletilbud på Fornebu Gjenbruk

Prester og diakon på besøk i sofaen på Gjenbruket

Les mer

 

Sykehjemmene

Fornebulandet menighet har gudstjenester på Stabæktunet sykehjem og Gamle Drammensvei 25 omsorgsboliger fredager annenhver uke henholdsvis ...

Les mer

 

Julehilsen fra Fornebulandet menighet

Opp, gledest alle, gledest no

Les mer

 

Semesterprogram i Fornebulandet menighet

Høsten 2022

Les mer

 

Uttalelse fra Bærum tros- og livssynsforum

Etter skytingen i Oslo natt til lørdag 25. juni.

Les mer

 

En bønn om fred i Ukraina

Biskop Karis bønn for det ukrainske folk

Les mer

 

Bli med i Fornebulandet Barnegospel

Velkommen til kor :)

Les mer

 

Vinnere Julemesse 2021

Annonsering av vinnere trukket under julemessen 2021

Les mer

 

Helgebønn fra Høvik kirke for 11. søndag i treenighetstiden

Medvirkende: Kateket Nina Engen og kantor Thröstur Eiriksson

Les mer

 

Helgebønn fra Høvik kirke for 10. søndag i treenighetstiden

Medvirkende: kapellan Ruth Ingeborg Sveinsdotter og kantor Thröstur Eiriksson

Les mer

 

Helgebønn fra Høvik kirke for 9. søndag i treenighetstiden

Medvirkende: kapellan Ruth Ingeborg Sveinsdotter og kantor Thröstur Eiriksson

Les mer

 

Helgebønn fra Høvik kirke for 8. søndag i treenighetstiden

Medvirkende: Sokneprest Thomas Wagle og kantor Thröstur Eiriksson

Les mer

 

Helgebønn fra Høvik kirke for 7. søndag i treenighetstiden

Medvirkende: Sokneprest Thomas Wagle og kantor Thröstur Eiriksson

Les mer

 

Helgebønn på Aposteldagen

Da Høvik kirke er sommerstengt har vi fellesgudstjenester med Fornebulandet og Høvik i Snarøya kirke. Og vi legger også ut i hele sommer he...

Les mer

 

Hva skjer i Fornebulandet menighet?

Ta med deg infoskjermen i lomma!

Les mer

 

17. mai

Gratulerer med dagen! Vi hilser med en del av det musikalske talentet som finnes i menigheten.

Les mer

 

Andakt og "Gavotte" fra Holbergsuiten av Grieg fra Snarøya kirke i dag.

Medvirkende: Thomas Wagle og Per Karang.

Les mer

 

Musikalsk hilsen på Kristi himmelfartsdag

Per Karang spiller og Ingeborg Aadland synger salmen "Kom, regn fra det høye" - god kveld!

Les mer

 

Andakt og salmene «Himlen blåner for vårt øye» og «Modersvingen» fra Snarøya kirke søndag 9. mai

Medvirkende: Ruth Ingeborg Sveinsdotter, Per Karang og Ingeborg Aadland

Les mer

 

Andakt, bønn og salmen Han sto opp før dagen demret

Medvirkende: Ruth Ingeborg Sveinsdotter, Siri Nygaard Nilssen, Per Karang og Ingeborg Aadland

Les mer

 

1. påskedag i Snarøya kirke

Påskens glade nyheter!

Les mer

 

Langfredagsandakt fra Snarøya kirke

Vet du hva som skjedde langfredag?

Les mer

 

Pasjonsandakt 6

Denne sjette og siste pasjonsandakten i fastetiden 2021 kommer fra Snarøya kirke.

Les mer

 

Palmesøndag i Snarøya kirke

Da vi ikke kunne ha noen gudstjeneste idag på palmesøndag har prest Ruth Ingeborg vært i kirken for oss alle.

Les mer

 

Påsken er ikke avlyst!

Stedfortredende gudstjenester og tilbud om enkeltsamtaler og nattverd

Les mer

 

Pasjonsandakt 5

Den femte pasjonsandakten fra Høvik og Fornebulandet menigheter i fastetiden 2021.

Les mer

 

Fantastisk resultat på Fasteaksjonen

Eksklusivt intervju med tekstleser og leder av menighetsrådet, Arvid Kopperdal.

Les mer

 

Andakt på Maria budskapsdag

Ord for dagen på Maria budskapsdag ved sogneprest Thomas Wagle. 

Les mer

 

Pasjonsandakt 4

Vår fjerde pasjonsandakt i samarbeid med Høvik menighet.

Les mer

 

Pasjonsandakt 3

Vår tredje pasjonsandakt i samarbeid med Høvik menighet.

Les mer

 

Pasjonsandakt 2

Her kan du se pasjonsandakt for Høvik og Fornebulandet menigheter. Denne gangen fra Snarøya kirke.

Les mer

 

Preken på 2. søndag i fastetiden

Tilgivelse kan ha livsforvandlende kraft. Det er temaet i prekenen som Thomas Wagle holdt under bålpannegudstjenesten utenfor Snarøya kirke...

Les mer

 

Pasjonsandakt 1

Fornebulandet og Høvik menigheter samarbeider om å legge ut en pasjonsandakt hver onsdag kl 18 nå i fastetiden. Her kommer den første.

Les mer

 

Preken på Fastelavn

Bålpannegudstjeneste ved Ruth Ingeborg Sveinsdotter

Les mer

 

Bålpannesamling på Kristi forklarelsesdag

Preken av sokneprest Thomas Wagle

Les mer

 

Videoandakt 31. januar

En videoandakt ved Ruth Ingeborg Sveinsdotter, kapellan.

Les mer

 

Vi er tilgjengelige på telefon!

Les mer

 

Les en preken fra 24. januar

Har du noen gang spurt: hvorfor rammer dette meg? Hva galt har jeg gjort? Les preken for søndag 24. januar 2021 av Thomas Wagle.

Les mer

 

Videoandakt 17. januar

En videoandakt ved Ruth Ingeborg Sveinsdotter, kapellan.

Les mer

 

Videoandakt 10. januar

En videoandakt som begynner i "Ex on the beach" og slutter med Guds kjærlighet, ved Thomas Wagle, sogneprest. 

Les mer

 

Nyttårsaften 31-12-2020

Preken av Thomas Wagle for nyttårsaften 2020.  

Les mer

 

Musikkandakt på 1. juledag

Medvirkende: jazzpianist og kantor Tord Gustavsen, sanger Ingeborg Aadland og prest Ruth Ingeborg Sveinsdotter.

Les mer

 

Julehilsen fra Snarøya kirke

"Deilig er jorden", andakt og video fra Snarøya i desemberskrud. Medvirkende: Tord Gustavsen, Ingeborg Aadland og Ruth Ingeborg Sveinsdotte...

Les mer

 

Julehilsen fra Kirkens nødhjelp

Innspilling fra Tanum kirke

Les mer

 

Musikkandakt for 4. søndag i advent

Se musikkandakt fra Snarøya kirke for 4. søndag i advent. Medvirkende: Thomas Wagle, Tord Gustavsen, Ingeborg Aadland. 

Les mer

 

Adventsbønn fra Kirkens nødhjelp

Innspilling fra Tanum kirke, fjerde søndag i advent

Les mer

 

Andakt 3. søndag i advent

Musikkandakt for luciadagen 13. desember fra Snarøya kirke. Salmer: Opp gledest alle og Tenn lys ved Tord Gustavsen og Ingeborg Aadland. Tho...

Les mer

 

Andakt 1. søndag i advent

Musikkandakt ved Tord Gustavsen, Ingeborg Aadland og Thomas Wagle. Salmer: Tenn lys og. Folkefrelsar til oss kom. 

Les mer

 

Dåp, vielse og gravferd i koronatid

Nå åpner påmelding til dåp, med kun familie og to faddere til stede og vielse med med brudepar og forlovere. (Opdatert 25.11.2020)

Les mer

 

Videoandakt for søndag 22. november

Siden vi ikke får lov å ha gudstjenester for tiden, legger vi ut en digital andakt hver søndag kl. 11.

Les mer

 

Nye koronarestriksjoner for kirken

I tråd med nye smittevernregler vil noen av våre aktiviteter påvirkes. Det gjelder gudstjenester, aktiviteter og trosopplæring (Åpner netts...

Les mer

 

Menighetens gatebarnprosjekt i Etiopia (knyttet til organisasjonen Gatefolket)

Les mer

 

Menighetens misjonsprosjekt i Thailand (samarbeidsavtale med NMS)

Vårt Misjonsprosjekt - Drømmen om en fremtid.  

Les mer

 

Preken Allehelgenssøndag 2020

Her er søndagens preken fra Snarøya kirke. Prekenteksten er fra Bergprekenen - Matteus 5, 1-12. Predikant var Thomas Wagle.

Les mer

 

Les søndagens preken da vi markerte skaperverkets dag

I dag feiret vi Skaperverkets søndag i Snarøya kirke. Både prestene, diakonen, kateketene, menighetspedagogen, kantor, kirketjenere og mang...

Les mer

 

Les en preken om dåpens betydning

Her er prekenen som ble holdt i Snarøya kirke søndag 14. Juni. Det er en preken om dåpens betydning, der også hele situasjonen omkring drap...

Les mer

 

Les årsmelding for 2019

2019 var ett år med stort konfirmantarbeid, mange babysangare og mye annet flott i Fornebulandet menighet. Les årsrapporten her.

Les mer

 

Dåp, gravferd og vielse i koronatid

Våre oppdaterte retningslinjer påvirker deg som planlegger dåp, vielse, konfirmasjon og gravferd.

Les mer

 

Pinse i pandemiens tid

Ei helsing til kyrkjelydane frå preses Olav Fykse Tveit på vegne av Bispemøtet, pinsa 2020

Les mer

 

Kirken åpner for gudstjeneste

Vel møtt til gudstjeneste!. Vi feirer gudstjeneste i tråd med Den norske kirkes smittevernveileder.

Les mer

 

17. mai - gratulerer med dagen!

På vegne av Fornebulandet menighet ønsker Fornebulandet Barnegospel å gratulere alle med dagen :)

Les mer

 

Digitale fellesskap

Når det er vanskelig å møtes fysisk er det fint at det finnes digitale løsninger, både på nett og radio.

Les mer

 

Vi er tilgjengelige

Trenger du noen å snakke med? Vi i Fornebulandet menighet ønsker å være tilgjengelige selv om vi ikke kan møtes som vanlig.

Les mer

 

Klokkeringing på Snarøya

Selv om kirkene er stengt vil kirkeklokkene fortsette å ringe

Les mer

 

Flygelaksjon i Snarøya kirke

Snarøya kirke starter innsamling til flygel.

Les mer

 

Årsmelding 2018

Les mer

 

Nye kokker på Supertorsdag

Les mer